Hrátky s dětmi 1 – 2 roky

Přínosy cvičení pro dítě i maminku:

Pohyb je pro dítě v raném věku tím nejdůležitějším prostředkem vývoje celé osobnosti. Cvičení velmi prospívá jeho fyzickému, ale i psychickému vývoji. Nejmenší děti se projevují a rozvíjejí zejména pohybem, díky kterému poznávají okolní svět a komunikují s ostatními pomocí gest, dotyků a hrou. Pohybové činnosti umožňují dětem prožít vše nové pro ně přirozeným a radostným způsobem. Pohybové hry respektují vývojové fáze dítěte a spojením říkanek a písniček s pohybem stimulují harmonický psychomotorický vývoj dítěte, smysly dítěte jako je zrak, sluch a hmat, posilují vzpřimovací mechanismy, rozvíjejí jemnou motoriku, procvičují rovnovážné reakce v různých polohách a obratnost.

Během programu se rodič dle vlastní vůle, rozhodnutí a naladění děťátka zapojuje do programu. Můžete jen pozorovat, kdykoliv si dítě nakojit, také se sama napít. Při cvičení i po něm je možnost diskuse nad otázkami a čas na společné sdílení.

Kdy lekce probíhají

Každé pondělí

od 09:30 do 10:15 hod s lektorkou Lenkou Langovou

 

Každou středu

od 15:00 do 15:45 s lektorkou Martinou Loutockou

Délka a struktura lekce

Lekce trvá 45 minut a má vždy stejnou strukturu – na začátku a na konci rituál vítání a loučení, dále:

1. část – pohybová, taneční (střídají různorodé pohybové cviky a hry s říkadly a s písničkami)
2. část – cvičení s pomůckami (gymbally, overbally, padák, aj.) říkadla a písně dle ročního období
3. část – hudební zklidnění (zpěv písní a ukolébavek, rodiče a děti s nástroji doprovází)

Během programu se rodič dle vlastní vůle, rozhodnutí a naladění miminka zapojuje do cvičení. Můžete jen pozorovat, kdykoliv si dítě nakojit, také se sama napít. Zázemí je zde pro přebalení miminka – přebalovací pult, WC, místnost, kde se necvičí, kde je možnost dítě obstarat mimo kolektiv. Při cvičení i po něm je možnost diskuse nad otázkami a čas na společné sdílení.

Cena cvičení a jak se lekce hradí

Jeden samostatný vstup – 140,- Kč

Na zaplacení si prosím připravte hotovost. Platba kartou není možná.  

Lekce se hradí při příchodu v našem obchůdku. Vstup je na ulici Hybešova 14. Ženy v obchůdku mají vaši registraci. Nahlásíte jméno a po zaplacení obdržíte kartičku s číslem. S touto pak půjdete do dvorního traktu na cvičení. Kartičku s číslem odevzdáte lektorce jako potvrzení, že máte lekci uhrazenou. Tento proces prosím dodržte, aby nedošlo ke zdržení na lekci. Doporučujeme přijít alespoň 10 min před začátkem lekce. 

Omlouvání z lekcí

Pokud si rezervujete lekci a nemůžete se dostavit, vystornujte prosím svoji rezervaci v rezervačním systému, ve kterém proběhla rezervace anebo volejte 774 115 319 v pracovní dny 9-16 hodin. Ženy, které se opakovaně nebudou dostavovat na rezervované lekce, budou sankcionovány nebo jim bude znemožněn přístup k dalším online rezervacím.

Děkujeme za pochopení

Přidej se do mé sociální bubliny 🙂